آیا تا به حال مجبور به استخدام یا همکاری با معماران اطلاعات شده اید؟ اگر چنین است یا اگر علاقه مند به کار در زمینه ی معماری اطلاعات (IA) هستید، این دوره برای شما مفید خواهد بود. مربی Chris Nodder، ارزیابی سطح بالایی از کار معماران اطلاعات و اصطلاحات مورد استفاده ی آنها را ارائه می دهد. او همچنین نحوه ی تطبیق IA با یک سازمان، نحوه ی جذب نیروهای مناسب برای موقعیت های شغلی IA و نحوه مدیریت معمارانی که در استخدام سازمان شما هستند را به اشتراک می گذارد. برای تکمیل این دوره، مربی موقعیت هایی را که رشته IA در آن سرآمد است، به بحث می گذارد.

سرفصل ها:

 • تعریف معماری اطلاعات (IA)
 • معماران اطلاعات چه کار می کنند؟
 • مدیریت معماران اطلاعات
 • اصطلاحات مورد استفاده ی معماران اطلاعات
 • استخدام معماران اطلاعات
 • تنظیم اهداف مناسب برای معماران اطلاعات
 • در چه موقعیتی IA سرآمد است؟
 • معماران اطلاعات چه کار می کنند؟
 • تعریف معماری اطلاعات
 • معماران اطلاعات عناوین زیادی دارند
 • کار روزانه
 • IA در سازمان چه جایگاهی دارد؟
 • کار با تیم های دیگر
 • مدیریت معماران اطلاعات: ساختار گزارش دهی
 • ابزار و اصطلاحات
 • معماران اطلاعات از چه اصطلاحاتی استفاده می کنند؟
 • نرم افزار و ابزار دنیای واقعی
 • استخدام معماران اطلاعات
 • معماران اطلاعات را کجا پیدا کنیم؟
 • جذب نیروهای مناسب
 • ارزیابی مهارت های متقاضی
 • مدیریت معماران اطلاعات
 • تنظیم اهداف مناسب
 • پیشرفت شخصی
 • پیگیری کار
 • در چه موقعیت هایی IA سرآمد است؟
 • فن آوری جدید، مهارت های مشابه
 • نتیجه
 • مراحل بعدی