Lynda_Underwater_Photography_Wide_Angle

عکاسی مناظر را فراموش کنید. وقت آن رسیده تا از مناظر دریایی تصویربرداری کنید.عکاسی زیر آب شما را قادر می سازد تا چهره های وسیع زندگی زیر آب را تصویر برداری کنید.
در این دوره Deke McClelland و master diver و عکاس حرفه ای زیر آب Hergen Spalink شما را به زیر سطح آب می برند تا گزینه های خلاقانه و تکنیک های حرفه ای را به شما آموزش دهند. همچنین یاد می گیرید چگونه قدرت باربری، دیافراگم، و ISO با هیستوگرام در دوربین را تنظیم کنید. ضبط و تصویر برداری تصاویر مختلف با کنتراست های متفاوت را فرا میگیرید.

سرفصل ها:

  • لنزهای زاویه دار
  • ترکیب و در معرض قرار گرفتن
  • کنترل در معرض قرار گرفتن با دیافراگم
  • روشنایی در زیر آب
  • تیراندازی بر روی دیوارها و دامنه ها
  • ساخت عکس های زیر آب
  • گرفتن تصویر از نور خورشید
  • رفتن به تمرکز نزدیک