امروزه، توانایی طراحی برای اپلیکیشن های Multidevice  جزء مهارت های لازم برای طراحان UX به شمار می آید. در این صورت کاربران مدرن خواهان دسترسی به وب سایت یا اپلیکیشن شما، در انواع پلت فرم های مختلف خواهند بود. در نتیجه، وظیفه ی شماست که ازکارایی واجرای یکدست اپلیکیشن خود از دستگاهی به دستگاه دیگر، از تلفن و تبلت گرفته تا فن آوری های پوشیدنی، اطمینان حاصل کنید. در این دوره، مربی Diane Cronenwett، نحوه ی ایجاد رابط هایی را آموزش خواهد داد که می توانند بی هیچ نقصی روی تمام پلت فرم ها کار کنند. او جهت اطمینان از موفقیت شما برای شروع پروژه ی multidevice، مقدماتی را توضیح خواهد داد. او همچنین نحوه ی دستیابی به طرح UX برای ساعت، تلویزیونها و رابط های صوتی را نیز بررسی خواهد کرد و نحوه ی ایجاد یک Sketch برای طراحی آزمایشی موبایل، روش استفاده از چارچوب و دستورالعمل های مختلف برای پروژه های طراحی UX multidevice و موارد دیگر را به اشتراک خواهد گذاشت.

سرفصل ها:

 • اصول طراحی multidevice
 • طراحی واکنش گرا در عمل
 • طراحی برای چند دستگاه با استفاده از پارادایم های بومی
 • طراحی رابط های موبایل یا تبلت
 • طراحی برای ساعت، تلویزیون یا دستگاه صوتی
 • ایجاد یک نمودار معماری اطلاعات
 • استفاده از Sketch برای طراحی آزمایشی موبایل
 • نمونه سازی با InVision
 • بررسی Bootstrap و Foundation
 • مرور اجمالی بر استراتژی های Multidevice
 • اصول طراحی multidevice
 • درک زمینه ی استفاده
 • طراحی واکنش گرا
 • اپلیکیشن بومی
 • اپلیکیشن ترکیبی
 • ملاحظات Multidevice
 • ملاحظات طراحی Multidevice
 • طراحی رابط های موبایل یا تبلت
 • طراحی برای ساعت
 • طراحی برای تلویزیون
 • طراحی برای دستگاه های صوتی
 • استفاده همزمان از دستگاه ها
 • برنامه نویسی برای آزمایش Multidevice
 • برنامه نویسی گردش کاربر بین دستگاه ها
 • تعریف یک مدل تعاملی مقیاس پذیر
 •  طراحی آزمایشی موبایل در Sketch
 • ایجاد صفحه ی Home
 • ایجاد صفحه ی playlist
 • ایجاد صفحه ی music player
 • مرور صفحات افزوده
 • طراحی برای دستگاه های افزوده در Sketch
 • طرح بندی برای ساعت
 • طرح بندی برای تلویزیون
 • طرح بندی برای دستگاه های صوتی
 • نمونه سازی با InVision
 • چارچوب و دستورالعمل
 • Bootstrap
 • Foundation
 • سیستم های CMS و WordPress
 • طراحی Material
 • دستورالعمل رابط کاربر iOS
 • نتیجه
 • مراحل بعدی