این ویدئو آموزشی درباره نمونه سازی برای وب سایت ها و اپلیکیشن های هوشمند است. نمونه های اولیه طراحی شده در Balsamiq مدل های غیر تابعی هستند. نمونه ها به ایجاد پروژه ها جهت می دهد و زمان و پول را ذخیره می کند. در این دوره با Prototyping در Balsamiq، نحوه نمونه سازی، سازماندهی نمونه، جاسازی نمونه در گردش کار پروژه، جایگاه نمونه ها در پروژه، نحوه استفاده توسعه دهندگان و طراحان از نمونه اولیه در توسعه محصولات نهایی، اشتراک گذاری پروژه خود با سایر توسعه دهندگان، استفاده از تکنیک های sketch در آسان سازی ایجاد نمونه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Balsamiq چیست؟
 • رابط Balsamiq
 • Wireframing با Balsamiq Mockups
 • کتابخانه عنصر رابط کاربری Balsamiq
 • سازماندهی پروژه
 • استفاده از میانبرها
 • کار با عناصر
 • کار با Property Inspector
 • کار با Symbols و Assets
 • Symbols چیست؟
 • ویرایش Symbols
 • کشف Assets
 • آیکون ها و متن
 • کتابخانه آیکون
 • تبدیل یک عکس به آیکون
 • تبدیل آیکون به Asset
 • کار با متن
 • ویرایش و فرمت متن
 • نتایج نهایی
 • اکسپورت پروژه
 • ذخیره به عنوان فایل PDF
 • اشتراک گذاری
 • نتیجه