آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصول Serverless برای میکروسرویس ها - مقدمه ای بر مفاهیم اصلی و بهترین شیوه ها

دسته بندی ها: آموزش های OReilly ، آموزش طراحی وب

فناوری Serverless یک گزاره جذاب را ارائه می دهد که ما را از بسیاری از کارهای مدیریتی نگران کننده در گذشته آزاد می سازد و به ما فرصت بیشتری برای ساختن نرم افزار می دهد. در این دوره با معرفی serverless، ویژگی های آن، استفاده از تکنولوژی serverless برای پیاده سازی معماری میکروسرویس ها، ادغام serverless در اپلیکیشن، مفاهیم serverless، انواع مختلف محصولات serverless و نحوه استفاده از آنها، عملکرد به عنوان یک سرویس، پشتبانی به عنوان یک سرویس و پلتفرم های ذخیره سازی و پیام رسانی، بررسی BAAS و FAAS آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Serverless چیست؟
 • مزایای کلیدی Serverless چیست؟
 • بررسی FaaS
 • موارد استفاده از FaaS
 • اصول BaaS
 • میکروسرویس ها چیست؟
 • مشکلات با میکروسرویس های سنتی
 • BaaS برای Microservices
 • توابع، جمع و داده ها
 • مهاجرت میکروسرویس ها به Serverless
 • نگرانی های Serverless - بررسی Vendor Lock-In
 • نگرانی های Serverless - امنیت
 • نگرانی های Serverless - اجرای محلی
 • نگرانی های Serverless - عیب یابی
 • نگرانی های Serverless - فریمورک ها
 • نگرانی های Serverless - عملکرد
 • نگرانی های Serverless - انعطاف پذيري
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Serverless Fundamentals for Microservices: An Introduction to Core Concepts and Best Practices Publisher:Oreilly Author:Sam Newman


START WATCHING
Video Description
Serverless technology offers an attractive proposition: it frees us from much of the administration work we've worried about in the past, giving us more time to focus on building great software. But there's a lot of hype around the technology too. In this video series, microservices expert Sam Newman explains what serverless is, dives into the details of the features it provides, highlights its challenges, and shares his insights on how to get the best out of it. You'll come away with a concrete understanding of how to use serverless technology to implement microservice architecture and how to best integrate serverless into your existing applications.
Understand what serverless means, the concepts that make it valuable, and its use cases
Discover the different types of serverless products and how they're used
Learn about function as a service, backend as a service, and messaging and storage platforms
Explore challenges that come with BAAS and FAAS (e.g., vendor lock-in, performance, and security)
See how concepts from microservices map onto a serverless world
Table of Contents
Introduction 00:02:29
What Is Serverless? 00:04:38
What Are the Key Benefits of Serverless? 00:04:52
A Brief Overview of Function as a Service (FaaS) 00:08:55
FaaS Use Cases 00:07:48
Fundamentals of Backend as a Service (BaaS) 00:10:48
What Are Microservices? 00:04:26
Problems with "Traditional" Microservices 00:06:25
BaaS For Microservices 00:09:15
Functions, Aggregates, and Data 00:04:18
Migrating Microservices to Serverless 00:09:52
Serverless Concerns: Vendor Lock-In 00:14:20
Serverless Concerns: Security 00:06:50
Serverless Concerns: Local Execution 00:04:33
Serverless Concerns: Troubleshooting 00:08:35
Serverless Concerns: Frameworks! 00:06:36
Serverless Concerns: Performance 00:09:51
Serverless Concerns: Resiliency 00:11:59
Summary 00:03:06

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس