پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد سرویس های وب RESTful با Spring 5

دسته بندی ها: آموزش REST API ، آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub

REST یک استایل معماری است که با چالش های ساختن خدمات وب مقیاس پذیر مواجه می شود. در دنیای متصل امروز، API ها نقش مهمی در وب داشته اند. API ها پارچه ای را ایجاد می کنند که از طریق آن سیستم ها تعامل می کنند و REST به هم معنی API ها تبدیل شده است. سهولت استفاده از Spring آن را یکی از جذاب ترین فریمورک ها در اکوسیستم جاوا می کند. از این رو، ازدواج دو تکنولوژی، یک انتخاب طبیعی است. این دوره شما را با طراحی سرویس های وب RESTful  و چارچوب Spring  برای اجرای این سرویس ها، قدرت آخرین نسخه Spring 5، استفاده از Spring برای انعطاف پذیری، امنیت و نگرانی های مقیاس پذیری و ایجاد کلاینت جاوا برای سرویس های وب RESTful آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • REST - درک اولیه
 • برنامه نویسی دستوری و واکنش گرا
 • ایجاد سرویس های وب RESTful در Spring 5 با Maven
 • Apache Maven
 • توسعه سرویس های وب RESTful
 • Flux و Mono در Spring
 • مزایای برنامه نویسی واکنش گرا
 • کلاس کاربر با واکنش گرا- REST
 • عملیات CRUD در Spring REST
 • بررسی ساختار فایل - Initializer، Handler، و مخزن
 • کار با متد getAllUsers
 • getUser - عملیات و پیاده سازی
 • عملیات CRUD در Plain REST
 • عملیات Mapping CRUD در متدهای HTTP
 • عملیات CRUD در Spring 5 (بدون واکنش گرایی)
 • ایجاد یک کلاینت REST و Spring Security
 • ایجاد یک کلاینت REST و  مدیریت خطا
 • Spring Security
Building RESTful Web Services with Spring 5 [Video] Publisher:Packtpub Author:Raja CSP Raman Duration:1 hour and 28 minutes

Find out the implementation of REST architecture to build resilient software in Java with the help of the Spring 5.0 framework.
REST is an architectural style that tackles the challenges of building scalable web services. In today's connected world, APIs have taken a central role on the web. APIs provide the fabric through which systems interact, and REST has become synonymous with APIs.
The depth, breadth, and ease of use of Spring makes it one of the most attractive frameworks in the Java ecosystem. Marrying the two technologies is, therefore, a very natural choice. This course takes you through the design of RESTful web services and leverages the Spring Framework to implement these services.
It also brings the power of the latest Spring 5.0 release, working with MVC built-in as well as the front end framework. It then goes beyond the use of Spring to explores approaches to tackle resilience, security, and scalability concerns. Finally, the course ends by taking you through building a Java client for your RESTful web service.
All the code and supporting files for this course are available on Github at https://github.com/PacktPublishing/Building-RESTful-Web-Services-with-Spring-5
Style and Approach
This course uses a module-based approach, viewers will be taken through a set of specific patterns and tested practices to build effective RESTful systems in Java using the Spring framework.
Released: Tuesday, May 29, 2018
A Few Basics
The Course Overview
REST – A Basic Understanding
Imperative and Reactive programming
Building RESTful Web Services in Spring 5 with Maven
Apache Maven
Developing RESTful Web Services
Flux and Mono in Spring
Benefits of Reactive programming
User Class with Reactive – REST
CRUD Operations in Spring REST
Exploring File Structure – Initializer, Handler, and Repository
Working with getAllUsers Method
getUser – Operations and Implementation
CRUD Operations in Plain REST
Mapping CRUD Operations to HTTP Methods
CRUD Operation in Spring 5 (Without Reactive)
Building a REST Client and Spring Security
Building a REST Client and Error Handling
Spring Security

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 291.0MB Packtpub Building RESTful Web Services with Spring 5 [Video]_git.ir.rar
captcha