GraphQL یک استاندارد API است که جایگزین کارآمد، قدرتمند و قابل انعطافی برای REST فراهم می کند. یکی از شایعترین مشکالت با REST واکشی داده است. GraphQL به شما انعطاف پذیری می دهد تا API ها را به عنوان یک گراف و نه endpoints در نظر بگیرید. از این رو اجرا ها راحت تر و سریعتر می شوند. در این دوره با نصب و معرفی GraphQL برای داشتن تجربه ی RESTful بهتر، بررسی معماری، معرفی GraphQL server، مقابله با اعتبار سنجی، مدیریت خطا و امنیت، صفحه بندی در GraphQL، کش کردن و batch کردن درخواست و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مزایای استفاده از GraphQL برای داشتن RESTful بهتر
 • معماری و مطالعات موردی GraphQL
 • نصب و راه اندازی
 • کار با GraphQL Server
 • معرفی مسیرهای RESTful
 • کدنویسی Connectors و مسیرهای GraphQL
 • استفاده از GraphQL برای واکشی داده
 • کار با GraphQL Client
 • مسیریابی React
 • واکشی داده با کوئری ها
 • ماژول های تأیید اعتبار
 • مسیرهای سمت سرور برای ثبت نام و ورود به صفحات
 • اعتبار سنجی، مدیریت خطا و امنیت
 • اعتبار سنجی درخواست
 • مدیریت امنیت
 • و غیره