تبلیغات

آموزش GraphQL برای RESTful Web Services

دسته بندی ها: آموزش GraphQL ، آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش REST API

GraphQL یک استاندارد API است که جایگزین کارآمد، قدرتمند و قابل انعطافی برای REST فراهم می کند. یکی از شایعترین مشکالت با REST واکشی داده است. GraphQL به شما انعطاف پذیری می دهد تا API ها را به عنوان یک گراف و نه endpoints در نظر بگیرید. از این رو اجرا ها راحت تر و سریعتر می شوند. در این دوره با نصب و معرفی GraphQL برای داشتن تجربه ی RESTful بهتر، بررسی معماری، معرفی GraphQL server، مقابله با اعتبار سنجی، مدیریت خطا و امنیت، صفحه بندی در GraphQL، کش کردن و batch کردن درخواست و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مزایای استفاده از GraphQL برای داشتن RESTful بهتر
 • معماری و مطالعات موردی GraphQL
 • نصب و راه اندازی
 • کار با GraphQL Server
 • معرفی مسیرهای RESTful
 • کدنویسی Connectors و مسیرهای GraphQL
 • استفاده از GraphQL برای واکشی داده
 • کار با GraphQL Client
 • مسیریابی React
 • واکشی داده با کوئری ها
 • ماژول های تأیید اعتبار
 • مسیرهای سمت سرور برای ثبت نام و ورود به صفحات
 • اعتبار سنجی، مدیریت خطا و امنیت
 • اعتبار سنجی درخواست
 • مدیریت امنیت
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-on GraphQL for Better RESTful Web Services [Video] Publisher:Packtpub Author:Ashwin Hegde Duration:3 hours and 32 minutes

Use GraphQL the new API standard to provide an alternative to REST
GraphQL is an API standard that provides a more efficient, powerful and flexible alternative to REST. One of the most common problems with REST is over and under fetching of data. GraphQL gives you the flexibility to think of the APIs as a graph and not as endpoints. Hence the execution becomes easier and quicker.
In this course, you will start with getting ready to install and explore GraphQL for a better RESTful experience. You will explore the architecture and use cases to better understand the package setup and architecture involved. You'll learn more about the GraphQL server by coding its routes and constructing its schema. All the demonstrations in this video course will be shown through the development of a typical real-world restaurant rating application to better understand of users.
You will learn how to deal with validation, error handling, and security. Finally, you will learn and know more about caching & batching requests, pagination in GraphQL and so on.
All the code and supporting materials for this course will be available at- https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-GraphQL-for-Better-RESTful-Web-Services
Style and Approach
This course will help in resolving various issues for programmers through the use of GraphQL. This friendly course takes you through the use of GraphQL to develop better RESTful Web Services. It is packed with step-by-step instructions and working examples.
Released: Monday, April 30, 2018
Getting Ready to Install and Explore
The Course Overview
Benefits of Using GraphQL for Better RESTful
Architecture and Case Studies of GraphQL
Package Setup and Installation
Getting Started with GraphQL Server
Introduction to RESTful Routes
Coding with GraphQL Routes and Connectors
Construction of Schema, Queries, Mutation, and Resolver
Using GraphQL Tools to Fetch and Introspect Your Data
Working with GraphQL Client
Choosing a GraphQL Client from Alternatives
React Routing
React Components and Styling
Fetching Data Using Queries
Fetching Data for Details Page
Authentication Modules
Handling Authentication on Server
Using Mutation for User Sign Up
Using Mutation for User Sign Up (Continued)
User Sign In and Sign Out
User Sign In and Sign Out (Continued)
Client-side Routing for Sign Up and Sign In Pages
Handle Restaurant Following and Rating
Handle Restaurant Following and Rating (Continued)
Build Restaurant Components for Following and Rating
Validation, Error Handling, and Security
Requests Validation
Error Handling
Handling Security
Adding Features
Caching and Batching Your Data
Handling Pagination
Subscription

پیشنهاد فرادرس