آیا تا به حال راه رفتن یک کاراکتر را انیمیشن سازی کرده اید اما نتیجه آن آنطور که می خواستید نبود و نمی دانید چطور آن را درست کنید؟ اگر چنین است، این دوره، دوره ای کامل برای شما است، زیرا شما یاد خواهید گرفت که چگونه طراحی، بلوک کردن و تکمیل چرخه پیاده روی را انجام دهید. سپس، موقعیت های تفکیک برای کنترل فاصله و وزن و عمل کشیدن و هم پوشانی اضافه کنید.

نرم افزار مورد نیاز: مایا 2018

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فرمول راه رفتن و راه اندازی پروژه
 • فرمول چرخه راه رفتن
 • راه اندازی پروژه و راه اندازی کاراکتر
 • 4 حالت راه رفتن
 • ایجاد حالت تماس
 • ران و پاها
 • فاصله پاها
 • قوس در پاها
 • شانه ها
 • حرکت دست ها
 • حرکت مچ و آرنج
 • حرکت گردن و سر
 • انیمیشن سازی لایه ها
 • دوربین ها