در این کارگاه، ما فونت آیکون سفارشی خودمان را ایجاد خواهیم کرد. اول، ما باید درک کنیم که یک آیکون چیست و چرا در صنعت امروز مهم است. در ابتدا با طراحی آیکون ها شروع می کنیم. سپس آنها را در Illustrator وارد می کنیم و آنها را ایجاد می کنیم و به صورت SVG اکسپورت می کنیم. در نهایت، آیکون ها را در Icomoon.io بارگذاری می کنیم که جایی است که می توانیم فونت نهایی را تولید کنیم.