تبلیغات

آموزش سفارش سازی قالب های Django 

دسته بندی ها: آموزش جنگو (Django) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب ، آموزش پایتون (Python)

در مبانی جنگو، شما یاد گرفتید که چگونه اسکلت کتابخانه آموزش ویدیویی را تنظیم کنید. اما برای یک اپلیکیشن دنیای واقعی، احتمالا می خواهید انعطاف پذیری و عملکرد بیشتری در وب سایت های خود داشته باشید.

در این دوره با آموزش سفارش سازی قالب های Django آشنا می شوید.

سرفصل:

 • وراثت قالب
 • بلوک و وراثت
 • CSS در جنگو
 • تگ های قالب
 • فیلترهای Handy Dandy
 • استفاده از کتابخانه های قالب
 • طول و شمارش
 • ساختن برچسب های سفارشی
 • ساخته شده در برچسب ها و فیلترها
 • از فیلتر تاریخ استفاده کنید
 • برچسب های سفارشی DIY
 • تگ قالب های پیچیده
 • ایجاد یک تگ Inclusion
 • ساخت فیلترهای سفارشی
 • فیلتر برآورد سفارشی زمان
 • فیلترهای زنجیری
 • جمع کردن
 • برچسب های سفارشی
 • فیلتر متن معکوس
 • برچسب تطبیق
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Customizing Django Templates Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Lacey Williams Henschel Level:Intermediate

In Django Basics, you learned how to set up the skeleton of a video tutorial library. But for a real-world application, you’d probably want more flexibility and functionality in your websites.
Django offers lots of built-in options for using templates to make your site dynamic and flexible, and makes it easy for you to build the extra things you need. In this course, learn about more complex template inheritance, how to make use of the vast array of built-in tags and filters Django has, and how to grow your own tags and filters for the functionality that Django doesn’t provide. By the time you finish this course, you will have a deeper understanding of how you can make Django’s templates work for your project, as well as a fully fleshed out video tutorial site!
About this Course
In Django Basics, you learned how to set up the skeleton of a video tutorial library. But for a real-world application, you’d probably want more flexibility and functionality in your websites.
Django offers lots of built-in options for using templates to make your site dynamic and flexible, and makes it easy for you to build the extra things you need. In this course, learn about more complex template inheritance, how to make use of the vast array of built-in tags and filters Django has, and how to grow your own tags and filters for the functionality that Django doesn’t provide. By the time you finish this course, you will have a deeper understanding of how you can make Django’s templates work for your project, as well as a fully fleshed out video tutorial site!
What you'll learn
Template Inheritance
Built-in Tags and Filters
Building Your Own Tags and FiltersTemplate Tags and Filters
Gain a solid grasp of some of the most handy built-in template tags and filters, learn how to include external template libraries in your project, and load app-specific static content into your project.
7 steps
Template Inheritance
4:53
Blocks and Inheritance
3 objectives
CSS in Django
5:12
Template Tags Review
5 questions
Handy Dandy Filters
5:07
Using Template Libraries
4:22
Lengths and Counts
3 objectives
Building Custom Tags
Start customizing your template by writing short custom tags and filters. Learn how you can use custom tags to create a whole section of your site, like a navigation menu.
6 steps
Built-in Tags and Filters
7:44
Use the Date Filter
2 objectives
DIY Custom Tags
6:29
Custom Tag Review
5 questions
Complex Template Tags
6:26
Create An Inclusion Tag
5 objectives
Building Custom Filters
Learn to write your own custom filters, chain filters together, and write one last custom tag. At the end of this course, you should have a thorough start to making templates in your own projects more dynamic and extensible.
8 steps
Custom Time Estimate Filter
3:36
Custom Time Estimate Filter Review
5 questions
Chaining Filters
4:27
Pluralize
4 objectives
Custom Tags
8:01
Reverse Text Filter
2 objectives
Final Wrap-Up
0:17
Conjugation Tag
4 objectives

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 182.0MB TeamTreeHouse Customizing Django Templates Course_git.ir.rar