در این دوره با بررسی فریمورک جنگو، ایجاد نمونه اولیه ی یک سایت یادگیری الکترونیکی، مهاجرت، ORM، ادمین  و سیستم قالب جنگو و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • Django
 • نصب Django
 • شروع پروژه
 • اجرای سرور
 • HttpResponse
 • URL چیست؟
 • اپلیکیشن چیست؟
 • افزودن Instances
 • __Models.__str
 • ادمین جنگو
 • قالب های جنگو
 • قالب لیست
 • دارایی های استاتیک
 • تگ استاتیک
 • مهاجرت ها و 404s
 • تگ url
 • تگ URL در قالب لیست
 • تست های مدل
 • تست های قالب
 • Django TDD
 • و غیره