تبلیغات

آموزش Django ORM

دسته بندی ها: آموزش جنگو (Django) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب ، آموزش پایتون (Python)

جنگو دارای یک ORM بسیار قدرتمند است که در هنگام ساخت اپلیکیشن ها راحتی را فراهم می کند. در این دوره، ما در مورد استفاده از بسیاری از متدها و ابزارهایی جنگو، فیلتر کردن و حذف متدها، آبجکت های F و Q، متدهای CRUD، حاشیه نویسی و جمع بندی ORM قدیمی و django-debug-toolbar آشنا می شوید.

سرفصل:

 • آپگرید های مدل
 • ایجاد review model
 • django-debug-toolbar
 • معرفی ORM
 • کاربرد ORM
 • محدود کردن نتایج
 • به روزرسانی و حذف
 • کنترل کردن
 • آبجکت های F
 • حاشیه نویسی و جمع بندی
 • select_related
 • prefetch_related
 • Django ORM
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Django ORM Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Kenneth Love Level:Intermediate

Django has a very powerful ORM that provides us a huge amount of convenience when building our apps. In this course, we'll learn about and use many of the methods and tools that Django gives us including ordering results, selecting only certain attributes, excluding results that match a particular value, and more,
About this Course
Django has a very powerful ORM that provides us a huge amount of convenience when building our apps. In this course, we'll learn about and use many of the methods and tools that Django gives us including ordering results, selecting only certain attributes, excluding results that match a particular value, and more,
What you'll learn
Filter and exclude methods
F and Q objects
django-debug-toolbar
CRUD methods
Annotations and aggregationsSame Old ORM
We've used the ORM in all of our previous Django courses but we haven't explored it very much. Before we start with the exploring, let's do a little review of the ORM's major points.
5 steps
Let's Review!
2:06
Model Upgrades
4:47
Create the review model
3 objectives
django-debug-toolbar
8:23
ORM Review
5 questions
Basic ORM Usage
We know where we stand, so let's start looking at how to use this amazing tool. We'll see how to get just the results we want; create, update, and delete results; and control what all information we're given.
10 steps
Restricting Results
6:02
Filter
1 objective
Exclusivity
6:53
Exclude
2 objectives
Updates and Deletes
6:59
Delete
1 objective
The Miracle of Creation
5:17
Bulk create
1 objective
Take Control
8:26
Ordering
1 objective
Total Control
Now that we can get records pretty much anyway we want, let's see about adding more control to our queries, more information to our results, and creating better queries all together.
12 steps
Brought to You by the Letter F
6:59
F objects
1 objective
Mind your Ps and Qs
5:32
Q
1 objective
Aggregate and Annotate
6:32
Annotate
1 objective
Aggregate
1 objective
Related Records
9:49
prefetch_related
2 objectives
select_related
1 objective
Review
0:54
Review: Django ORM
10 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 328.0MB TeamTreeHouse Django ORM Course_git.ir.rar