در این دوره با منحنی ها و سطوح، ابزار چند ضلعی و تغییر شکل و ابزارهای انیمیشن سازی مایا آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مزایا و محدودیت های مدل سازی سطح
 • تبدیل سطوح به چند ضلعی
 • ابزارها و تکنیک ها
 • وارد کردن مسیرها از Illustrator
 • تبدیل NURBS به چند ضلعی با استفاده از General Tessellation Setting
 • استفاده از  Count Tessellation Setting و Filling Holes
 • حذف  Edge Loops
 • استفاده از Bridge Tool
 • حذف تاریخ و انجماد تبدیل
 • درک ابزارهای انیمیشن سازی مایا
 • ایجاد Keyframes و پخش انیمیشن
 • مبانی انیمیشن سازی
 • مبانی ویرایشگر گراف
 • اکسپورت دارایی متحرک
 • ابزارهای انیمیشن سازی