پیشنهاد فرادرس

دوره کامل Angular 

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش تایپ اسکریپت (TypeScript) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش انگولار (AngularJS)

در این دوره با Angular و ایجاد و استقرار اپلیکیشن های قدرتمند Angular آشنا می شوید.  در این مجموعه ویدیویی 9 کلیپ وجود دارد:

  • مبانی Angular - راه اندازی و نصب Angular، ایجاد پروژه با Angular، ماژول ها و کامپوننت ها را فرا خواهید گرفت.
  • Typescripting در Angular - این کلیپ typescripts را پوشش می دهد که شامل کلاس ها، متغیرها، رابط ها generics و directives است.
  • Databinding و کامپوننت های Angular -  کلیپ سوم در این سری، کامپوننت ها و انتقال داده بین کامپوننت ها را پوشش می دهد.
  • Angular Directives - معرفی directives و ایجاد directives سفارشی و directives ساختاری و attribute را آموزش می دهد.
  • Angular Routes - درباره مسیرها با جزئیات شرح می دهد که شامل انتقال داده در مسیر، redirecting با لینک، محافظت از مسیرها با CanActivate، پارامترها و بخش های کوئری و مسیر های Wildcard می شود.
  • Angular Pipes - کلیپ ششم، جزئیات لوله ها را از جمله نحوه استفاده از لوله های ساخته شده و ایجاد لوله های سفارشی پوشش می دهد.
  • فرم های Angular - کلیپ هفتم هر دو فرم قالب محور و واکنش گرا را پوشش می دهد. همچنین نحوه نمایش پیام های اعتبار سنجی و ایجاد اعتبار سنجی های سفارشی را خواهید آموخت.
  • تعامل با سرور - کلیپ هشتم چگونگی تنظیم یک سرور Firebase و یک سرویس HTTP را پوشش می دهد. نحوه ارسال داده فرم به سرور و نحوه دریافت داده ها از سرور با استفاده از یک API و نمایش در یک صفحه وب را فرا خواهید گرفت و با interceptors نیز آشنا می شوید.
  • استقرار در  Amazon S3 - کلیپ نهم، چگونگی راه اندازی اپلیکیشن های Angular در Amazon S3 از جمله راه اندازی AWS S3 برای میزبانی سایت استاتیک، ساختن پروژه با استفاده از Angular و استقرار در سرور را آموزش می دهد.
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Angular Complete Publisher:Technics Publications Author:Wasif Khalil Duration:+2 h


Achieve an in-depth knowledge of Angular and practice building and deploying powerful Angular applications. There are nine clips in this video series:
Angular Basics. This first clip in the series covers how to install and launch Angular. Create a new project using Angular and learn more about modules and components.
Typescripting in Angular. This second clip in the series covers typescripts, including classes, variables, interfaces, generics, and directives.
Angular Components and Databinding. This third clip in the series covers components and passing data between components.
Angular Directives. This fourth clip in the series covers built-in directives and how to create your own custom directives. We explore both structural and attribute directives.
Angular Routes. This fifth clip in the series covers routes in detail, including passing data in path routes, redirecting using link, and protecting routes with CanActivate. Query parameters and fragments are discussed, along with Wildcard routes.
Angular Pipes. This sixth clip in the series covers pipes in detail, including how to use built-in pipes and create custom pipes.
Angular Forms. This seventh clip in the series covers both template-driven and reactive forms. Also learn how to display validation messages and create custom validations.
Interacting with the Server. This eighth clip in the series covers how to set up a Firebase server and an HTTP client. Learn how to send form data to the server and how to get the data from the server using an API and display on a webpage. We also cover interceptors.
Deploying on Amazon S3. This ninth clip in the series covers how to deploy Angular applications on Amazon S3, including setting up AWS S3 for static site hosting, building the project using Angular, and deploying to the server.
Table of Contents
Angular Basics 00:16:37
Typescripting in Angular 00:29:06
Angular Components and Databinding 00:26:01
Angular Directives 00:27:24
Angular Routes 00:26:16
Angular Pipes 00:32:03
Angular Forms 00:29:41
Interacting with the Server 00:26:56
Deploying on Amazon S3 00:10:20

پیشنهاد فرادرس