در این آموزش تصویری با عکاسی در نور آشنا می شوید. این دوره به معرفی نور های مرئی مانند روشنایی و رنگ در عکاسی می پردازد. در ادامه 3 نوع انعکاس نور مانند منتشر، مستقیم، و قطبی معرفی می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه TutsPlus است.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه
 • آموزش عکاسی
 • عکاسی بدون نور
 • نحوه تنظیم روشنایی
 • نحوه تنظیم رنگ
 • نحوه انتقال نور
 • نحوه بازتاب نور
 • کار با انواع بازتاب نور
 • نحوه انتشار بازتاب نور
 • نحوه انعکاس نور
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus A Photographer’s Guide to Light
نویسنده: David Bode

توضیحات:

Without light, there is no photography. In this course you'll learn about visible light and the electromagnetic spectrum. You will learn about the three most important qualities of light for photographers: brightness, color, and contrast. Then you will learn about how light interacts with matter: how light is absorbed, how light is transmitted, and how light is reflected. We'll demonstrate the three types of reflection: diffuse, direct, and polarized. By the end of this course you will have learned a lot about light, and this will help you to control light, to predict what it's going to do, and to translate your ideas into fantastic-looking images.

1. Introduction1 lesson
 01:54
Free Preview
1.1 Introduction
01:54
2. What Is Light?4 lessons
35:29
Free Preview
2.1 The Part You Can See
09:29
2.2 Brightness
10:30
2.3 Color
10:00
2.4 Contrast
05:30
3. Light Transfer 2 lessons
09:20
3.1 Absorption and Reflection
04:56
3.2 Transmission
04:24
4. Types of Reflection 3 lessons
13:36
4.1 Diffuse Reflection
03:30
4.2 Direct Reflection
04:37
4.3 Polarized Reflections
05:29
5. Conclusion 1 lesson
01:46
5.1 Conclusion
01:46

حجم فایل: 669MB