این دوه نحوه ساخت انیمیشن با Snap را آموزش می دهد. SVG یک راه قدرتمند برای ایجاد گرافیک مبتنی بر بردار می باشد. در این آموزش تصویری نحوه استفاده از Snap ، کار با فریمورک های JavaScript ، نحوه ایجاد، کنترل و طراحی انیمیشن را با SVG می آموزید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه دانلود Snap
 • نحوه نصب و راه اندازی Snap
 • نحوه طراحی گرافیکی در Snap
 • طراحی اشکال پایه
 • طراحی اشکال پیچیده
 • معرفی ویژگی های اشکال
 • نحوه گروه بندی اشکال
 • نحوه متحرک سازی اشکال
 • مبانی ساخت انیمیشن
 • نحوه نصب MAMP
 • نحوه استفاده از یک SVG خارجی
 • کار با رویدادها
 • نحوه ساماندهی کد
 • نحوه رفع خطاهای انیمیشن
 • نحوه تنظیم ساعت
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Animating With Snap
مدت زمان: 2 ساعت و 48 دقیقه
نویسنده: Craig Campbell


توضیحات:

Tutsplus Animating With Snap

Craig Campbell
2.8 hours

SVG is a powerful way to create vector-based graphics that resize flawlessly. In this course, you will learn how to use the Snap JavaScript framework to create, control, and animate your SVGs with ease.

1. Introduction 2 lessons
08:34
1.1 Introduction
00:52
1.2 Downloading Snap
07:42
2. Creating Graphics in a Snap 5 lessons
39:51
2.1 Creating Basic Shapes
09:38
2.2 Complex Shapes
08:16
2.3 Shape Attributes
05:57
2.4 Grouping Shapes
07:23
2.5 Shape Transformations
08:37
3. Animating in a Snap 3 lessons
18:17
3.1 Animation Basics
06:58
3.2 Animation Callbacks
04:53
3.3 Easing
06:26
4. Basic Interactivity 5 lessons
31:21
4.1 Installing MAMP
03:33
4.2 Using an External SVG
08:46
4.3 Targeting Individual Shapes
08:58
4.4 Basic Interaction
06:32
4.5 Hover Events
03:32
5. SVG Clock Animation 11 lessons
1:10:15
5.1 Importing the Clock SVG
06:08
5.2 Targeting Individual Clock Shapes
08:31
5.3 Pulling the Current Time
08:30
5.4 Organizing the Code
05:32
5.5 Time Is Circular
07:26
5.6 Staying Current
03:08
5.7 Animating the Second Hand
03:11
5.8 Fixing the Second Hand Animation
08:51
5.9 Minutes and Hours
09:43
5.10 Adjusting the Hour Hand
03:44
5.11 Finishing Touches
05:31
6. Conclusion 1 lesson
00:54
6.1 Conclusion
00:54