همانطور که می دانید Bolt یکی از CMS های بسیار راحت اما قدرتمند است. با مشاهده این دوره آموزشی یاد می گیرید که چطور برای این CMS ارزشمند پوسته بسازید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های این دوره:

 • توسعه CMS
 • ساختن موضوع
 • آماده شدن برای توسعه تم
 • شروع به ساخت قالب صفحه اول
 • اضافه کردن به قالب صفحه اول
 • پایان ساخت قالب صفحه اول
 • ایجاد قالب مثال
 • ایجاد یک قالب ضبط
 • ایجاد یک قالب ورود
 • مدیریت URL “یافت نشد”
 • اضافه کردن پشتیبانی
 • و …

عنوان دوره: Tutsplus Bolt CMS Theme Development

مدت دوره: 1 ساعت و 8 دقیقه

نویسنده: Kezz Bracey


توضیحات:

http://webdesign.tutsplus.com/courses/bolt-cms-theme-development
Tutsplus Bolt CMS Theme Development

Kezz Bracey
1.8 hours


In this course you�ll learn how to create a theme for the increasingly popular Bolt CMS. You�ll be taking some provided CSS and JS and using the versatile and intuitive Twig templating language to bring it to life as a blog-style theme for Bolt. By the end of this course, you�ll have all the essentials of Bolt�s theming system down and be ready to make your own themes in the future. Let�s get started!

1.Introduction
1.1
Bolt CMS Theme Development
00:45
2.Creating Your Theme
2.1
Preparing for Bolt Theme Development
11:00
2.2
Basic Theme Setup and Intro to Twig
13:44
2.3
Start Building the Index Template
15:51
2.4
Add to the Index Template
08:49
2.5
Finish Building the Index Template
15:16
2.6
Separate Into Partials
05:02
2.7
Create a Listing Template
11:50
2.8
Create a Record Template
04:36
2.9
Create an Entry Template
05:14
2.10
Handling URLs That Are �Not Found�
06:29
2.11
Add Live Editing Support
04:41
3.Conclusion
3.1
Wrapping Up
02:59