در این آموزش تصویری با نحوه کار با فریمورک Foundation 6 آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه TutsPlus است.

سرفصل های دوره:

 • Foundation چیست؟
 • کار با Foundation 6
 • معرفی فریمورک قدرتمند فاندیشن 6
 • نحوه بلوک بندی صفحه
 • نحوه استفاده از Yeti Launch
 • نحوه سفارشی سازی Foundation
 • کار با شبکه
 • معرفی Navigation
 • کار با Containers
 • نحوه ساخت مدار
 • کار با پلاگین ها
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus Getting Started With Foundation 6
مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقیقه
نویسنده: Adi Purdila


توضیحات:

TutsPlus Getting Started With Foundation 6

Adi Purdila
1.6 hours

In this course you'll learn how to get started with Foundation 6, the newest version of ZURB's popular framework. You'll learn what's new and what has improved, and you'll also get a comprehensive overview of the components. In the later chapters you'll learn how to use the new accompanying app, Yeti Launch, and also how to customize Foundation and work with some of its most important elements.

1. Introduction 3 lessons
11:12
1.1 Welcome
00:19
1.2 What Is Foundation?
08:09
1.3 What's Changed Since Version 5?
02:44
2. Working With Foundation 2 lessons
14:23
2.1 Using Yeti Launch
10:32
2.2 Customizing Foundation
03:51
3. Foundation's Awesome Components6 lessons
1:08:43
3.1 The Grid
20:09
3.2 The Navigation
09:06
3.3 The Containers
13:05
3.4 The Orbit Slider
03:42
3.5 Plugins
13:24
3.6 Libraries
09:17
4. Conclusion 1 lesson
00:48
4.1 Final words
00:48