در این آموزش تصویری با شروع کار با پوسته های جوملا آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • کار با قالب های جوملا
 • کار با پلاگین ها
 • کار با ماژول ها
 • نحوه سفارشی سازی برنامه
 • نحوه توسعه جوملا
 • نحوه توسعه قالب ها
 • ایجاد قالب برای جوملا
 • آشنایی با اجزای اصلی برنامه
 • افزایش مهارت  های برنامه
 • طراحی قالب های جوملا
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Getting Started With Joomla Templates
مدت زمان:  12 دقیقه
نویسنده: CJ Melegrito


توضیحات:

Tutsplus Getting Started With Joomla Templates

CJ Melegrito
0.2 hours

Joomla! is an incredibly powerful CMS. Joomla-generated websites can be equipped with extensions, plugins and modules for full-featured customisation. A part of Joomla's extensibility comes from template development. Although it may seem intricate and intimidating at first, creating templates for Joomla isn't all that difficult once you understand the basic components.
This is part of our new series of Coffee Break Courses, designed to teach a new skill or concept in a single sitting. With the fundamentals you learn in this course, you'll be designing and developing Joomla templates in no time.

1. Getting Started With Joomla Templates 2 lessons
11:20
1.1 Introduction
00:33
1.2 Getting Started With Joomla Templates
10:47