در این آموزش تصویری با GreenSock که یک پلتفرم جالب برای ساخت انیمیشن های تحت وب با Javascript و HTML5 است، آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • راه اندازی GreenSock
 • GreenSock چیست؟
 • نحوه ساخت انیمیشن
 • نحوه متحرک سازی عناصر
 • کار با رویدادها
 • FontAwesome چیست؟
 • کار با ابزارهای عمومی
 • معرفی اسپیکر trendwoo Twins
 • نحوه حرکت عناصر به صورت متناوب
 • کار با منوی Animated
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus GreenSock Animation Platform First Steps

مدت زمان: 2 ساعت و 13 دقیقه

نویسنده: Craig Campbell


توضیحات:

Tutsplus GreenSock Animation Platform First Steps

2.2 hours
Craig Campbell

GreenSock is a JavaScript framework which makes it easy to animate HTML elements. During this course, you will take your first steps in learning how to use this powerful framework. As long as you have an understanding of HTML and CSS, along with a basic knowledge of JavaScript, you'll be equipped with everything you need to follow along.

1. Introduction 4 lessons
14:39
1.1 Introduction
00:41
1.2 What Is the GreenSock Animation Platform?
03:58
1.3 Setting Up GreenSock
06:28
1.4 Setting Up FontAwesome
03:32
2. Basic Animation 6 lessons
38:16
2.1 Creating a 'to' Animation
12:51
2.2 Creating a 'from' Animation
05:40
2.3 Multiple Tweens
03:34
2.4 Animating Multiple Properties
03:25
2.5 Easing
06:22
2.6 Transformation Points
06:24
3. Complex Animation 5 lessons
45:16
3.1 Animating Multiple Objects
08:36
3.2 Staggering Animations
08:59
3.3 Timeline Animations
09:44
3.4 Repeating Animations
12:19
3.5 Controlling Playback
05:38
4. Animated Menu 4 lessons
33:46
4.1 Your Assignment
09:02
4.2 Setting Up Hover Events
07:54
4.3 The First Animation Method
06:31
4.4 The Second Animation Method
10:19
5. Conclusion 1 lesson
01:13
5.1 Conclusion
01:13