در این آموزش تصویری با طراحی وسایل فانتزی آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • طراحی ریز عکس ها
 • نحوه تولید ریز عکس ها
 • ساخت تصاویر Thumbnail
 • حذف تصاویر Thumbnail
 • بررسی جزئیات در طراحی
 • اضافه کردن جزئیات بیشتر
 • نحوه نور پردازی
 • نحوه سایه زدن تصاویر
 • نحوه استفاده از Texture
 • ایجاد Texture چوب
 • نحوه رنگ  آمیزی تصاویر
 • نحوه استفاده از رنگ
 • افزودن جلوه های بصری
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus How to Design Fantasy Vehicles
مدت زمان: 2 ساعت و 36 دقیقه
نویسنده: Brian Lee


توضیحات:

Tutsplus How to Design Fantasy Vehicles

Brian Lee
2.6 hours

In this course you will dive into the amazing world of creating fantasy vehicles. Concept artist Brian Lee will walk you through his process of developing a design as he would in a real production environment. You'll start with a few simple sketches and end up with a fully rendered fantasy vehicle concept.

1. Introduction 1 lesson
00:52
1.1 Introduction
00:52
2. Getting Started With Thumbnails 4 lessons
33:59
2.1 Setting Up
02:25
2.2 Generating Thumbnails
10:29
2.3 Final Thumbnail
10:41
2.4 Thumbnail Cleanup
10:24
3. Detailing the Design 2 lessons
18:22
3.1 Detailing the Design
06:54
3.2 Adding Further Details
11:28
4. Adding Tone, Light, and Shadow 2 lessons
19:30
4.1 Applying Tone, Light, and Shadow
10:10
4.2 Applying More Tone, Light, and Shadow
09:20
5. Advanced Detailing 2 lessons
20:25
5.1 Detailing: Part 1
09:59
5.2 Detailing: Part 2
10:26
6. Applying Texture 3 lessons
30:44
6.1 Texturing Wood
09:55
6.2 Texturing Sails
10:30
6.3 Texturing Fine Details
10:19
7. Applying Color 3 lessons
28:39
7.1 Applying Color
10:38
7.2 Adding More Color
10:05
7.3 Final Color and Visual Effects
07:56
8. Conclusion 1 lesson
00:48
8.1 Conclusion
00:48