در این آموزش تصویری با مباحث پیشرفته نقاشی دیجیتال در Adobe Photoshop آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • کار با تجهیزات برنامه
 • طراحی شخصیت ها
 • کار با Sketch
 • طراحی چهره
 • طراحی پوست
 • طراحی چشم
 • طراحی مو
 • کامل کردن طراحی بدن
 • نحوه رنگ آمیزی طرح
 • مبانی Cloth
 • نحوه افزودن لباس به شخصیت ها
 • کار با Textures
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus Professional Digital Painting in Adobe Photoshop
مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقیقه
نویسنده: Hardy Fowler


توضیحات:

TutsPlus Professional Digital Painting in Adobe Photoshop

Hardy Fowler
1.8 hours

This course will teach you how to create professional digital paintings using Adobe Photoshop. Instructor Hardy Fowler will cover the entire process in detail, from blank canvas all the way to final presentation. You'll learn many easy techniques for creating high quality digital artwork, and no matter what skill level you start with, you'll take your art to new heights. You'll complete two complete projects: a painting of a character's face and then a full body character illustration.

1. Getting Started 4 lessons
07:05
1.1 Introduction
00:47
1.2 Equipment
00:52
1.3 Process Overview
01:07
1.4 Basic Mark-Making
04:19
2. Character Face Project 10 lessons
48:28
2.1 Sketch
04:10
2.2 Inking
03:09
2.3 Blocking In
01:44
2.4 Basics of Faces
08:56
2.5 Value Painting
06:27
2.6 Skin Tone
06:08
2.7 The Basics of Eyes
05:30
2.8 Eyes
03:03
2.9 Hair
02:34
2.10 Final Polish
06:47
3. Full Body Character Project 6 lessons
51:42
3.1 Full Character Sketch
10:03
3.2 Full Character Ink
05:14
3.3 Full Character Paint
10:29
3.4 The Basics of Cloth
03:15
3.5 Full Character Clothing
14:23
3.6 Adding Photo Textures
08:18
4. Conclusion 1 lesson
00:35
4.1 Conclusion
00:35