در این آموزش تصویری با رویدادهای Scroll در Javascript آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • کار با فریمورک  Winjs
 • کار با Parallax.js
 • معرفی پیمایش منطبق
 • پیمایش منطبق پیچیست؟
 • نحوه راه اندازی سایت
 • مبانی Bootstrap
 • کار با ساختار سربرگ
 • ساختار بدنه
 • طراحی پس زمینه
 • کار با Wow.js
 • دانلود Wow.js
 • کار با HTML
 • طراحی انیمیشن
 • نحوه پیمایش با Skrollr
 • نحوه دانلود Skrollr
 • کار با ویژگی های داده ها
 • نحوه افزودن محتوا
 • ظاهر طراحی اسلایدها
 • نحوه متحرک سازی تصاویر
 • کار با رویدادهای jQuery
 • متحرک سازی تصاویر با jQuery
 • تعیین موقعیت اسکرول
 • تشخیص موقعیت فعلی اسکرول
 • نحوه پیمایش دستی
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Scroll Events Made Easy
مدت زمان: 3 ساعت و 30 دقیقه
نویسنده: Craig Campbell


توضیحات:

Tutsplus Scroll Events Made Easy

Craig Campbell
3.5 hours


Many beginner web designers shy away from slick effects like parallax scrolling simply because they're afraid of JavaScript. In this lesson, you'll learn how to use three powerful, simple JavaScript frameworks to create your own eye-catching scroll effects without having to type much of your own JavaScript at all.

1. Introduction 2 lessons
06:47
1.1 Introduction
00:42
1.2 Frameworks for the Win
06:05
2. Easy Parallax Scrolling With Parallax.js 6 lessons
52:23
2.1 What Is Parallax Scrolling?
04:56
2.2 Setting Up the Site
06:47
2.3 Bootstrap Basics
08:03
2.4 Structuring the Header
12:49
2.5 Structuring the Body
11:21
2.6 Parallax Backgrounds
08:27
3. Scroll Events With Wow.js 4 lessons
34:15
3.1 Downloading Wow.js
05:03
3.2 The HTML
09:27
3.3 Simple Animations
06:39
3.4 More Animations
13:06
4. Scrolling With Skrollr 8 lessons
1:09:55
4.1 Downloading Skrollr
05:31
4.2 Data Attributes
14:07
4.3 Filling Out the Content
11:25
4.4 Styling the Slides
04:38
4.5 Slide and Fade
10:06
4.6 Narrow the Margins
11:04
4.7 Nested Animations
07:26
4.8 Animating the Shuttle
05:38
5. Bonus Content: Creating Scrollable Navigation 5 lessons
42:49
5.1 jQuery Click Events
05:53
5.2 Animated Scrolling With jQuery
05:52
5.3 Setting Up Your Scroll Positions
13:49
5.4 Detecting the Current Position
11:00
5.5 Manual Scrolling Issues
06:15
6. Conclusion 1 lesson
01:39
6.1 Conclusion
01:39