TheNewBoston_JQuery_Tutorial

 

 

مجموعه فوق العاده آموزش JQeury که محصول شرکت  TheNewBoston است و شامل 200 کلیپ تصویری می باشد را می توانید در این پست دانلود کنید.

اگر به سرفصلهای آموزش دقت کنید متوجه می شوید که تا چه حد پیشرفته است و از نظر ساختاری کاملا عملی و همراه با پروژه می باشد.

حجم کل آموزش: 1.4GB

سرفصلهای آموزش (شامل 200 عنوان):

1 – معرفی jQuery

2 – یک مثال در زمینه jQuery

3 – پیاده سازی jQuery

4 – آزمایش jQuery

5 – برنامه نویسی خطی و خارجی

6 – کار با رویداد Document Ready

7 -رویداد Ready

8 -رویداد Load

9 – رویداد Window Load

10 – رویداد Window Unload

11 – مقدمه ای بر انتخاب گرها

12 – انتخابگر همه

13 – انتخابگر ID

14 – انتخابگر Element

15 – Submit کردن فرم

16 – انتخابگر متن

17 – پروژه انتخابگر همراه با CSS

18 – انتخاب کننده چندتایی

19 – انتخابگر This در jQuery

20 – انتخابگرهای Even/odd

21 – انتخابگرهای Attribute  قسمت اول

22 – انتخابگرهای Attribute  قسمت دوم

23 – انتخابگرهای Contains  قسمت اول

24 – انتخابگرهای Contains  قسمت دوم

25 – نمونه پروژه مقدماتی انتخابگر فیلدهای فرم بخش اول

26 – نمونه پروژه مقدماتی انتخابگر فیلدهای فرم بخش دوم

27 – سیستم های اندازه فونت قسمت اول

28 – سیستم های اندازه فونت قسمت دوم

29 – فعال شدن دکمه submit فرم پس از انتخاب فایل قسمت اول

30 – فعال شدن دکمه submit فرم پس از انتخاب فایل قسمت دوم

31 – رویداد  Click

32 – رویداد  Double click

33 – رویداد  Key up/down

34 – رویداد  Change

35 – رویداد  Submit

36 – رویداد  Toggle

37 – رویداد  Hover

38 – رویداد  Scrol

39 – رویداد  Select

40 – رویداد  Focus in

41 – رویداد  Focus out

42 – رویداد  Bind

43 – رویداد  Live قسمت اول

44 – رویداد  Live قسمت دوم

45 – شمارش تعداد کاراکترهای TextBox قسمت اول

46 – شمارش تعداد کاراکترهای TextBox قسمت دوم

47 – مخفی کردن و نمایش DIV

48 – ساخت Tooltip توضیحات برای یک عکس یا لینک قسمت اول

49 – ساخت Tooltip توضیحات برای یک عکس یا لینک قسمت دوم

50 – ساخت Tooltip توضیحات برای یک عکس یا لینک قسمت سوم

51 – ساخت Tooltip توضیحات برای یک عکس یا لینک قسمت چهارم

52 – تابع html

53 – تابع val

54 – تابع attr

55 – تابع addClass و اضافه کردن کلاس

56 -تابع removeClass و حذف یک کلاس

57 – تابع toggleClass

58 – تابع removeAttr قسمت اول

59 – تابع removeAttr قسمت دوم

60 – تابع each قسمت اول

61 – تابع each قسمت دوم

62 -توابع  next/nextAll and prev/prevAll

63 – توابع  next/nextAll and prev/prevAll

64 – تابع find

65 – تابع has

66 – تابع Hide

67 – تابع Show

68 – تابع Fade In

69 – تابع Fade Out

70 – تابع Fade Toggle

71 – تابع Slide Down

72 – تابع Slide Up

73 – تابع Slide Toggle

74 – تابع Stop

75 – تابع Delay

76 – گالری تصویر با افکت محوشدن تصویر قسمت اول

77 – گالری تصویر با افکت محوشدن تصویر قسمت دوم

78 – تابع append

79 – تابع appendTo

80 – تابع clone

81 – تغییر طول و عرض اشیاء قسمت اول

82 – تغییر طول و عرض اشیاء قسمت دوم

83 – اسکرول کردن یا حرکت کردن به بالای صفحه با jQuery

84 – اضافه کردن به منوی کشویی با jQuery

85 – قراردادن یک DIC در وسط صفحه قسمت اول

86 – قراردادن یک DIC در وسط صفحه قسمت دوم

87 – تعیین حداقل طول متن یک TextBox قسمت اول

88 – تعیین حداقل طول متن یک TextBox قسمت دوم

89 – حرکت به بالای صفحه

90 – فعال کردن CheckBox بعد از اسکرول کردن صفحه قسمت اول

91 – فعال کردن CheckBox بعد از اسکرول کردن صفحه قسمت دوم

92 – تابع inArray

93 – تابع each

94 – تابع now

95 – پروژه محاسبه روز باقیمانده با استفاده از توابع زمان و تاریخ

96 – Load file

97 -دریافت درخواست های HTTP ( HTTP Request ) قسمت اول

98 – دریافت درخواست های HTTP ( HTTP Request ) قسمت دوم

99 – ارسال درخواست های HTTP ( HTTP Request )

100 – سایر توابع callback

101 – بارگذاری با AJAX

102 -ارسال اطلاعات با  AJAX

103 – هندلرهای Callback در AJAX

104 – تغییر نوع داده ها در AJAX

105 – کدهای وضعیت درخواست

106 – اعتبار سنجی ایمیل قسمت اول

107 – اعتبار سنجی ایمیل قسمت دوم

108 – اعتبار سنجی ایمیل قسمت سوم

109 – اعتبار سنجی ایمیل قسمت چهارم

110 – اعتبار سنجی ایمیل قسمت پنجم

111 – بروزرسانی مقادیر جدولهای پایگاه داده با AJAX قسمت اول

112 – بروزرسانی مقادیر جدولهای پایگاه داده با AJAX قسمت دوم

113 – بروزرسانی مقادیر جدولهای پایگاه داده با AJAX قسمت سوم

114 – بروزرسانی مقادیر جدولهای پایگاه داده با AJAX قسمت چهارم

115 – معرفی پلاگین ها

116 – پلاگین Show password  برای نمایش کلمات عبور قسمت اول

117 – پلاگین Show password  برای نمایش کلمات عبور قسمت دوم

118 – ساخت یک پلاگین ساده قسمت اول

119 – ساخت یک پلاگین ساده قسمت دوم

120 – ساخت یک پلاگین ساده قسمت سوم

121 – پلاگین Highlight کردن نتایج جستجو قسمت اول

122 – پلاگین Highlight کردن نتایج جستجو قسمت دوم

123 – اضافه کردن تنظیمات به plugin قسمت اول

124 – اضافه کردن تنظیمات به plugin قسمت دوم

125 – اضافه کردن توابع callback به پلاگین قسمت اول

126 – اضافه کردن توابع callback به پلاگین قسمت دوم

127 – ساخت پلاگینی برای Tooltip هنگامی که موس روی لینک قرار میگیرد قسمت اول

128 – ساخت پلاگینی برای Tooltip هنگامی که موس روی لینک قرار میگیرد قسمت دوم

129 – ساخت پلاگینی برای Tooltip هنگامی که موس روی لینک قرار میگیرد قسمت سوم

130 – ساخت پلاگینی برای Tooltip هنگامی که موس روی لینک قرار میگیرد قسمت چهارم

131 – ساخت پلاگینی برای Tooltip هنگامی که موس روی لینک قرار میگیرد قسمت پنجم

132 – ساخت پلاگینی برای Tooltip هنگامی که موس روی لینک قرار میگیرد قسمت ششم

133 – ساخت پلاگین شمارنده روز،ساعت،دقیقه و ثانیه به صورت نزولی قسمت اول

134 – ساخت پلاگین شمارنده روز،ساعت،دقیقه و ثانیه به صورت نزولی قسمت دوم

135 – ساخت پلاگین شمارنده روز،ساعت،دقیقه و ثانیه به صورت نزولی قسمت سوم

136 – ساخت پلاگین شمارنده روز،ساعت،دقیقه و ثانیه به صورت نزولی قسمت چهارم

137 – ساخت پلاگین شمارنده روز،ساعت،دقیقه و ثانیه به صورت نزولی قسمت پنجم

138 – ساخت پلاگین شمارنده روز،ساعت،دقیقه و ثانیه به صورت نزولی قسمت ششم

139 – معرفی رابط گرافیگی jQuery UI

140 – نصب jQuery UI

141 – خاصیت Draggable و جابجا کردن اشیا روی صفحه به وسیله درگ کردن قسمت اول

142 – خاصیت Draggable و جابجا کردن اشیا روی صفحه به وسیله درگ کردن قسمت دوم

143 – خاصیت Draggable و جابجا کردن اشیا روی صفحه به وسیله درگ کردن قسمت سوم

144 – خاصیت Draggable و جابجا کردن اشیا روی صفحه به وسیله درگ کردن قسمت چهارم

145 – خاصیت Draggable و جابجا کردن اشیا روی صفحه به وسیله درگ کردن قسمت پنجم

146 – خاصیت Draggable و جابجا کردن اشیا روی صفحه به وسیله درگ کردن قسمت ششم

147 – خاصیت Sortable و مرتب سازی اشیاء قسمت اول

148 – خاصیت Sortable و مرتب سازی اشیاء قسمت دوم

149 -خاصیت Resizable و تغییر اندازه اشیاء قسمت اول

150 – خاصیت Resizable و تغییر اندازه اشیاء قسمت دوم

151 – خاصیت Resizable و تغییر اندازه اشیاء قسمت سوم

152 – منوی زیبای Accordion قسمت اول

153 – منوی زیبای Accordion قسمت دوم

154 – کنترل Datepicker انتخاب کننده تاریخ قسمت اول

155 – کنترل Datepicker انتخاب کننده تاریخ قسمت دوم

156 -ساخت Dialog قسمت اول

157 – ساخت Dialog قسمت دوم

158 – ساخت Dialog قسمت سوم

159 -ساخت Progressbar و نمایش میزان پیشرفت قسمت اول

160 – ساخت Progressbar و نمایش میزان پیشرفت قسمت دوم

161 – کنترل Slider

162 -کنترل Slider

163 -ساخت Tab قسمت اول

164 – ساخت Tab قسمت دوم

165 – ساخت Tab قسمت سوم

166 – ساخت لیست های کشویی قسمت اول

167 – ساخت لیست های کشویی قسمت دوم

168 – پروژه اعتبارسنجی نام کاربری قسمت اول

169 – پروژه اعتبارسنجی نام کاربری قسمت دوم

170 – پروژه اعتبارسنجی نام کاربری قسمت سوم

171 – ورود پیغام از بالا به پایین قسمت اول

172 – ورود پیغام از بالا به پایین قسمت دوم

173 – شمارنده ریدایرکت کننده صفحه (مانند سایت پیوندها!) قسمت اول

174 – شمارنده ریدایرکت کننده صفحه (مانند سایت پیوندها!) قسمت دوم

175 – بارگذاری محتوا با استفاده از AJAX و افکت ظاهرشدن قسمت اول

176 – بارگذاری محتوا با استفاده از AJAX و افکت ظاهرشدن قسمت دوم

177 – بارگذاری محتوا با استفاده از AJAX و افکت ظاهرشدن قسمت سوم

178 – جستجوی فوری قسمت اول

179 – جستجوی فوری قسمت دوم

180 – جستجوی فوری قسمت سوم

181 – جستجوی فوری قسمت سوم

182 – نمونه پروژه کاربران انلاین در سایت قسمت اول

183 – نمونه پروژه کاربران انلاین در سایت قسمت دوم

184 – نمونه پروژه کاربران انلاین در سایت قسمت سوم

185 – نمونه پروژه کاربران انلاین در سایت قسمت چهارم

186 – نمونه پروژه کاربران انلاین در سایت قسمت پنجم

187 – آپلود همزمان چند فایل قسمت اول

188 – آپلود همزمان چند فایل قسمت دوم

189 – طراحی DIV که به پایین صفحه حرکت می کند قسمت اول

190 – طراحی DIV که به پایین صفحه حرکت می کند قسمت دوم

191 – طراحی DIV که به پایین صفحه حرکت می کند قسمت سوم

192 – درج شکلک ها در Textarea قسمت اول

193 – درج شکلک ها در Textarea قسمت دوم

194 – درج شکلک ها در Textarea قسمت سوم

195 – مخفی کردن و نمایش دادن فیلد پسورد قسمت اول

196 – مخفی کردن و نمایش دادن فیلد پسورد قسمت دوم

197 – مخفی کردن و نمایش دادن فیلد پسورد قسمت سوم

198 – مخفی کردن و نمایش دادن فیلد پسورد قسمت چهارم

199 – تایید کردن (submit) فرم با تغییر اجزای فرم قسمت اول

200 – تایید کردن (submit) فرم با تغییر اجزای فرم قسمت دوم

 سرفصلهای آموزش به زبان اصلی:

1 - Introduction to jQuery
2 - An Example
3 - Implementing jQuery
4 - Testing jQuery
5 - Inline/External Scripting
6 - Document Ready Event
7 - Ready
8 - Load
9 - Window Load
10 - Window Unload
11 - Introduction to Selectors
12 - All selector
13 - ID selector
14 - Element selector
15 - Submit selector
16 - Text selector
17 - A selector example with CSS
18 - Multiple selectors
19 - This selector
20 - Even/odd selectors
21 - Attribute selectors
22 - Attribute selectors
23 - Contains selector
24 - Contains selector
25 - Basic form field selection
26 - Basic form field selection
27 - Font size switcher
28 - Font size switcher
29 - Enable submit button after file selected
30 - Enable submit button after file selected
31 - Click
32 - Double click
33 - Key up/down
34 - Change
35 - Submit
36 - Toggle
37 - Hover
38 - Scrol
39 - Select
40 - Focus in
41 - Focus out
42 - Bind
43 - Live
44 - Live
45 - Character Counting Remaining on Textarea
46 - Character Counting Remaining on Textarea
47 - Hide/Show a DIV
48 - Hover over description
49 - Hover over description
50 - Hover over description
51 - Hover over description
52 - html
53 - val
54 - attr
55 - addClass
56 - removeClass
57 - toggleClass
58 - removeAttr
59 - removeAttr
60 - each
61 - each
62 - next/nextAll and prev/prevAll
63 - next/nextAll and prev/prevAll
64 - find
65 - has
66 - Hide
67 - Show
68 - Fade In
69 - Fade Out
70 - Fade Toggle
71 - Slide Down
72 - Slide Up
73 - Slide Toggle
74 - Stop
75 - Delay
76 - Gallery Fading Effect
77 - Gallery Fading Effect
78 - append
79 - appendTo
80 - clone
81 - width/height
82 - width/height
83 - scrollTop
84 - Adding to a dropdown menu
85 - Placing DIV in very center of window
86 - Placing DIV in very center of window
87 - Minimum text field length
88 - Minimum text field length
89 - Scroll to top
90 - Enabling checkbox after scrolling
91 - Enabling checkbox after scrolling
92 - inArray
93 - each
94 - now
95 - Days until event
96 - Load file
97 - GET HTTP Request
98 - GET HTTP Request
99 - POST HTTP Request
100 - Other callback functions
101 - AJAX Load
102 - AJAX Send Data
103 - AJAX Callback Handlers
104 - Changing AJAX data type
105 - AJAX Status Codes
106 - Email validation
107 - Email validation
108 - Email validation
109 - Email validation
110 - Email validation
111 - Updating database table values
112 - Updating database table values
113 - Updating database table values
114 - Updating database table values
115 - Introduction to Plugins
116 - Show password plugin
117 - Show password plugin
118 - Creating a basic plugin
119 - Creating a basic plugin
120 - Creating a basic plugin
121 - Highlight search plugin
122 - Highlight search plugin
123 - Passing options to plugin
124 - Passing options to plugin
125 - Plugin callback functions
126 - Plugin callback functions
127 - Creating a hover text plugin
128 - Creating a hover text plugin
129 - Creating a hover text plugin
130 - Creating a hover text plugin
131 - Creating a hover text plugin
132 - Creating a hover text plugin
133 - Creating a day/hour/min/sec countdown plugin
134 - Creating a day/hour/min/sec countdown plugin
135 - Creating a day/hour/min/sec countdown plugin
136 - Creating a day/hour/min/sec countdown plugin
137 - Creating a day/hour/min/sec countdown plugin
138 - Creating a day/hour/min/sec countdown plugin
139 - Introduction to jQuery UI
140 - Installing jQuery UI
141 - Draggable
142 - Draggable
143 - Draggable
144 - Droppable
145 - Droppable
146 - Droppable
147 - Sortable
148 - Sortable
149 - Resizable
150 - Resizable
151 - Resizable
152 - Accordion
153 - Accordion
154 - Datepicker
155 - Datepicker
156 - Dialog
157 - Dialog
158 - Dialog
159 - Progressbar
160 - Progressbar
161 - Slider
162 - Slider
163 - Tabs
164 - Tabs
165 - Tabs
166 - Drag and Drop Lists
167 - Drag and Drop Lists
168 - Check if a Username is Available
169 - Check if a Username is Available
170 - Check if a Username is Available
171 - Sliding down message
172 - Sliding down message
173 - Countdown to redirect
174 - Countdown to redirect
175 - Loading content with AJAX and fade effect
176 - Loading content with AJAX and fade effect
177 - Loading content with AJAX and fade effect
178 - Instant search
179 - Instant search
180 - Instant search
181 - Instant search
182 - Users online sample application
183 - Users online sample application
184 - Users online sample application
185 - Users online sample application
186 - Users online sample application
187 - Multiple file upload
188 - Multiple file upload
189 - DIV that follows down screen
190 - DIV that follows down screen
191 - DIV that follows down screen
192 - Textarea emoticon text inserter
193 - Textarea emoticon text inserter
194 - Textarea emoticon text inserter
195 - Show/hide password in field
196 - Show/hide password in field
197 - Show/hide password in field
198 - Show/hide password in field
199 - Submit a form on element change
200 - Submit a form on element change
حجم فایل:1.400GB