پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا، تفسیر شده، تعاملی و شی گرا است. پایتون به شدت قابل خواندن است. غالبا پایتون از کلمات کلیدی انگلیسی استفاده می کند در حالیکه زبان های دیگر از نقطه گذاری استفاده می کنند. همچنین python دارای ساختارهای syntactical کمتری نسبت به سایر زبان ها است.

پایتون یک نحو یا سینتکس بسیار انسانی دارد که نوشتن ان را آسان می کند.

از فریمورک های مهم آن می توان به Django و Flask اشاره کرد.

در این ویدئو می توانید تمامی نکات مربوط به برنامه نویسی با این زبان محبوب را فرا بگیرید.