گاهی تفاوت میان یک اپلیکیشن Python خوب و یک نمونه عالی آن، در کد یافت نمی شود بلکه در خدماتی که از نرم افزار شما پشتیبانی می کند مشهود است. در این دوره، مربی Miki Tebeka نکات و تکنیک های بهینه سازی Python را برای توسعه و اجرای سایت های کارآمد و اپلیکیشن های کاربردی معرفی می کند و نحوه ی پیدا کردن تنگناها، تست استرس کد، استفاده از الگوریتم های ذخیره سازی، “cheat” به شکل موثر،  توزیع کار بر روی یک یا چند دستگاه وانتخاب  روش های درست انتقال و کدگذاری را آموزش می دهد. او همچنین متعادل کننده های بار و چارچوب های قدرتمند سرور را برای HTTP و TCP معرفی می کند و نحوه ی ارائه محتوای استاتیک را نیز نشان می دهد. علاوه بر این، چگونگی نظارت بر عملکرد پروژه های خود و راه اندازی هشدار را می اموزید، بنابراین می دانید که یک سرویس یا سیستم چه زمانی با خرابی روبرو خواهد بود.

سرفصل ها:

 • ابزار کار
 • ذخیره سازی
 • Cheating
 • توزیع کار
 • نوشتن سرورها
 • انتخاب چارچوب سرور
 • پروسه هایی همچون نظارت
 • مقدمه:
 • ابزار کار
 • همیشه ابتدا پروفایل
 • نکات کلی
 • Strace
 • Stressing
 • ذخیره سازی
 • بررسی اجمالی
 • فیلتر Bloom
 • Cheating
 • چه زمانی تقریب به اندازه کافی خوب است؟
 • نمونه Cheating
 • توزیع کار
 • Amdahl’s Law
 • مثال: موضوعات
 • بیش از یک دستگاه
 • نوشتن سرورها
 • مشکل C10K
 • Asyncio
 • انتخاب انتقال
 • انتخاب فرمت serialization
 • فشرده سازی
 • چارچوب سرور
 • چگونگی انتخاب یک چارچوب
 • سرورهای HTTP
 • سرورهای TCP
 • متعادل کننده بار
 • ارائه ی محتوای استاتیک
 • فرایند
 • چرا ما به فرآیند نیاز داریم؟
 • نظارت
 • هشدار
 • نتیجه
 • مراحل بعدی