آموزش پیشنهادی فرادرس

بررسی Android Studio

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش اندروید استودیو (Android Studio)

بررسی-android-studio

در این آموزش تصویری با نرم افزار Android Studio و نحوه نصب و راه اندازی آن آشنا می شوید.

نرم افزار Android Studio جایگزین خوبی برای Eclipse جهت برنامه نویسی اندروید می باشد.

سرفصل های دوره:

 • تاریخچه مختصری از ابزارهای نرم افزار
 • مقایسه Eclipse و IntelliJ
 • راه اندازی Android Studio
 • دانلود، نصب و به روز رسانی
 • تنظیمات Android Studio
 • ابزارهای Android SDK 
 • ابزارهای خط فرمان SDK 
 • پشتیبانی HAXM
 • نصب درایور Google USB 
 • ایجاد برنامه با Android Studio
 • رفع اشکال با Android Studio
 • اجرای برنامه
 • اشکال زدایی برنامه
 • پروژه کتابخانه با Android Studio
 • استفاده از فایل های JAR
 • تجزیه و تحلیل کد برنامه
 • یکپارچه سازی سیستم
 • ساخت Gradle
 • مفاهیم Gradle
 • پلاگین Android Gradle
 • مبانی Android DSL
 • یکپارچه سازی رابط کاربری
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Exploring Android Studio سطح: مقدماتی مدت زمان: 5 ساعت و 39 دقیقه نویسنده: Larry Schiefer

توضیحات:

s course provides a detailed look into using Android Studio to develop Android applications.
Android Studio is the new Android application development IDE powered by the IntelliJ IDEA platform. The course will take you through downloading and setting up Android Studio on Windows, migrating to Android Studio from Eclipse, and developing Android applications and libraries. In this course, you will not only learn basic use of Android Studio, but also how to take advantage of its advanced features to provide more robust code and make you a more productive developer. Android Studio's new Gradle and Maven based build systems are covered so you know how to take advantage of the powerful build variant and dependency management they provide.

Introduction 14:10 Introduction and Overview 2:36 A Brief History of Android Development Tools 7:19 Comparison of Eclipse and IntelliJ 3:15 Nomenclature and Miscellaneous Differences 1:00 Setting Up Android Studio 11:13 Introduction 0:59 System Requirements 1:48 Download, Install, and Update 3:23 Dangers With Updates 5:01 Migrating to Android Studio 19:10 Overview 1:37 Exporting Projects From Eclipse 4:39 Importing Projects Into Android Studio 6:48 Common Android Studio Settings 6:04 Android SDK Tools 44:23 Overview 2:32 The Android SDK Manager 12:47 The Android Virtual Device Manager 5:59 Android SDK Location 8:30 SDK Command Line Tools 6:54 Installing Intel's HAXM Support 4:11 Installing the Google USB Driver 3:27 Creating Apps With Android Studio 48:51 Overview 1:10 Creating a New Activity Project 9:42 Android Studio UI Overview 9:27 Creating UI Layouts 11:59 Writing Java Code 15:20 Module Summary 1:10 Building and Debugging With Android Studio 16:26 Building the Project 3:57 Running the App 4:33 Debugging the App 7:55 Library Projects With Android Studio 19:31 Overview 2:58 Creating and Using a Library Module 6:24 Manual Library Migration 6:36 Using JAR Files 2:49 Summary 0:42 Building a Release Package 12:47 Overview 3:24 Creating Keys 2:06 Building the Release Package 6:23 Summary 0:53 Advanced Features 1:13:06 Overview 1:53 Refactor Support 5:29 Code Analysis 11:37 Project Navigation 3:48 Advanced Debug Features 24:18 Version Control System Integration 22:31 Module Summary 3:28 The Gradle Build System 48:08 Overview 2:03 Gradle and Groovy Background 4:41 Gradle Concepts 8:48 Gradle Configuration Phase Demo 3:30 Gradle Execution Phase 4:55 Miscellaneous Advanced Features 8:48 Gradle Plugins 5:57 Dependencies With Maven 6:07 Module Summary 3:15 The Android Gradle Plugin 31:26 Overview 2:30 Android Basic DSL 9:49 Advanced Android DSL 13:51 UI Integration 2:51 Summary 2:22

حجم فایل: 0.99GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Exploring Android Studio

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس