Swift

 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 40- پرتاب توپ در حال سقوط

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 40- پرتاب توپ در حال سقوط

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 39- ایجاد Ball Node

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 39- ایجاد Ball Node

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 38- شلیک گلوله

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 38- شلیک گلوله

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 37- ایجاد گلوله

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 37- ایجاد گلوله

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 36- بازی انیمیشن

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 36- بازی انیمیشن

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 33- انتقال به یک صحنه جدید

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 33- انتقال به یک صحنه جدید

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 35- ساخت انیمیشن

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 35- ساخت انیمیشن

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 34- اضافه کردن شخصیت اصلی

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 34- اضافه کردن شخصیت اصلی

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 30- تشخیص برخورد

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 30- تشخیص برخورد

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 32- خوش آمدگویی بازی روی صفحه نمایش

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 32- خوش آمدگویی بازی روی صفحه نمایش

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 31- معرفی Sprite Kit

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 31- معرفی Sprite Kit

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 27- هسته انیمیشن

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 27- هسته انیمیشن

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 29- Gravity

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 29- Gravity

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 28- دینامیک UIKit

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 28- دینامیک UIKit

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 26- نقشه کشی تصاویر و عکس ها

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 26- نقشه کشی تصاویر و عکس ها

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 25- Foreheads Make Me Nervous

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 25- Foreheads Make Me Nervous

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 24- رسم اشکال پایه

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 24- رسم اشکال پایه

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 23- نقاشی با هسته گرافیکی

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 23- نقاشی با هسته گرافیکی

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 22- گروه بندی جدول نمایش ها

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 22- گروه بندی جدول نمایش ها

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 21- پرکردن یک جدول از یک منبع داده

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 21- پرکردن یک جدول از یک منبع داده

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 20- جدول نمایش ها

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift جلسه 20- جدول نمایش ها

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰